BeslenmeObeziteSağlıklı YaşamTedaviler

Obezite Ameliyatlarında Revizyon Cerrahisi

0
Obezite Ameliyatlarında Revizyon Cerrahisi

Revizyon cerrahisi nedir?

Obezite ameliyatları sonrasında hastanın tekrardan kilo alarak eski haline dönme ihtimali oldukça düşük olsa da böyle bir durumun yaşanması söz konusudur. Bu hasta grubuna kilo almalarını engellemek veya kilo vermeleri için yapılacak olan cerrahi müdahaleye revizyon cerrahisi adı verilmektedir. Dünya genelinde yapılan obezite ameliyatlarının yaklaşık yüzde 10’unu bu uygulama oluşturmaktadır. Yani obezite cerrahisi sonrası hastaya bağlı veya teknik problemler dolayısıyla olması gereken sonucun alınamaması durumunda ikinci bir obezite ameliyatına başvurulmaktadır.

Revizyon cerrahisi kimler için uygundur?

Revizyon cerrahisine yapılan ilk obezite ameliyatının istenilen şekilde sonuçlanamaması durumunda ihtiyaç duyulmaktadır. Obezite ameliyatının başarıyla sonuçlanamamasının farklı sebepleri bulunabilir. Ancak temel olarak revizyon cerrahisine başvurmak için geçerli iki sebep bulunmaktadır. Bunlardan ilki obezite cerrahisi sonrası hastanın yeterli kilo verememesi veya tekrardan kilo almasıdır. Bir diğer revizyon cerrahisinin uygulanma sebebi ise beklenmeyen komplikasyonların gelişmesidir. Her iki durumda da arzu edilen sonuç alınamayacağı için revizyon cerrahisine başvurulmaktadır.

Revizyon cerrahisi ne zaman uygulanmalıdır?

Obezite ameliyatlarından sonra yaşanılan sıkıntılar süreç ve boyutuna göre değerlendirilmektedir. Buna uygun olarak öncelikle sorunlara sebep olan etkenler belirlenmektedir. Sorunun altında yatan etkenler anatomik, fonksiyonel veya hastaya ilişkin olabilmektedir. Bu noktada detaylı ve doğru bir araştırma yapılmalı revizyon cerrahisi öncesinde uygulanabilecek çözümler bulunmalıdır. Kilo verememe veya tekrar kilo alımına herhangi bir etkili çözüm bulunamıyorsa revizyon cerrahisine başvurulmaktadır. Genellikle hasta ilk obezite cerrahisinden sonra 18 ay içerisinde fazla kilolarının yüzde 50’den azını kaybettiyse revizyona ihtiyaç duyulmaktadır. İlk obezite cerrahisine bağlı olarak komplikasyon gelişmesi de revizyon cerrahisini gerekli kılmaktadır. Ayrıca ameliyattan sonra kilo kaybı gerçekleşse dahi tekrardan aşırı kilo alımı gözlemleniyorsa revizyon cerrahisine başvurulmaktadır. Yani hastalar ve süreçler dahilinde kapsamlı olarak incelenerek uygulanmaktadır.

Post Bariatri ile Obezitenin İzlerinden Kurtulun

Previous article

Karantina Sağlığımızı Neden ve Nasıl Bozdu?

Next article

You may also like

More in Beslenme