Obezite

Obezite El Kireçlenmesinde Önemli Risk Faktörü

0
Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto

Yaşamının her alanını etkileyen, halk arasında kireçlenme olarak bilinen eklem hastalığı osteoartrit hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, 60 yaş üstü kadınların yüzde 75’inde el kireçlenmesi saptadıklarını ve obezitenin hastalığın gelişiminde önemli bir risk faktörü olduğunu kaydetti.

El osteoartritinde başlıca şikayetin ağrı olduğunu, tutulan eklemi kullandıkça ağrının arttığını, eklemi dinlendirdikçe azaldığını, ileri safhalarda ise eklem kullanılmasa bile ağrıların şiddetlendiğini söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Pembe Hare Yiğitoğlu Çeto, hastaların uzun süren hareketsizlik sonrası tutukluk hissettiğini ve harekete başlamakta zorlandığını belirtti. El osteoartritinin Nodal Generalize Osteoartrit ve Erozif Osteoartrit olarak iki farklı tipi olduğunu söyleyen Hare Yiğitoğlu Çeto, bu osteoartlerin hastalarda belirgin şikayetler ile eklemlerde kalıcı değişikliklere neden olduğunu belirtti.

KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLEN TÜR NODAL GENERALİZE OSTEOARTRİT

Nodal Generalize Osteoartritin ailesel geçiş özelliği bulunduğunu ve kadınlarda daha sık görüldüğünü söyleyen Çeto, el eklemlerini tutan bu osteoartritte bulunan nodüllerin erken yaşta ortaya çıktığını belirterek, “Nodal Generalize Osteoartritte çok sayıda eklem tutulması görülür. Hastalarda el ile birlikte daha sonra diz veya kalça osteoartriti de sıkça görülmektedir. Hastalar ağrılarını ilk olarak elde hissederler. Parmaklarda, bir ya da birkaç eklemde ağrı, şişlik ve tutukluk hissi görülür. Osteoartritte nodüller oluşmasına rağmen el fonksiyonları olumsuz etkilenmez” dedi.

EROZİF OSTEOARTRİT 40-50 YAŞ ARASINDAKİ KADINLARDA ANİ GELİŞİYOR

Erozif Osteoartritin 40-50 yaş arasındaki kadınlarda sık görüldüğünü ve ani geliştiğini söyleyen Çeto, hastalığın diğer osteoartrit formlarına göre daha erken yaşlarda bulgu verdiğini belirtti. Şikayetlerin çok ağrılı olduğunu, eklemde şişlik, kızarıklık, sıcaklık artışı şeklinde görüldüğünü söyleyen Çeto, şöyle devam etti:

“Erozif Osteoartrit aynı anda birçok eklemi etkiler, genellikle her iki elde simetrik tutulum olur. Bu nedenle elleri tutan romatizmal bir hastalık olan romatoid artrit ile sıklıkla karışır. Ağrılı süreç yıllarca sürebilir fakat en sonunda hastanın şikayetleri geriler. Hastalığın ileri evrelerinde her ne kadar eklemler ağrısız olsa da fonksiyon kaybı görülür ve son durum kötüdür.”

OBEZİTE EL OSTEOARTRİTİNDE ÖNEMLİ RİSK FAKTÖRÜ

El osteoartritinde en önemli risk faktörünün yaş olduğunu söyleyen Çeto, 60-70 yaş arasındaki kadınların yüzde 75’inde görüntüleme yöntemi ile DİF eklemlerinde osteoartritin saptandığını, genetik geçişin önemli rol oynadığı kadınlarda erkeklere göre daha sık görüldüğünü ve daha çok eklemleri tuttuğunu belirterek, “Özellikle Heberden nodullerinin kalıtsal geçiş özelliği çok belirgindir. Obezitenin bazı eklemlerde sadece yüklenme gibi mekanik nedenlerle değil, metabolik nedenlerle de osteoartrite neden olduğu saptanmıştır. El ve parmak eklemleri de buna örnektir. Obezitenin el osteoartriti için risk faktörü olması çok dikkat çekicidir” ifadelerini kullandı.

Obezite Ürolojik Hastalıkları Tetikliyor

Previous article

Obezite Problemi Kaderiniz Olmasın

Next article

You may also like

More in Obezite