Obezite

Obezite ile Mücadele Programı

0
Obezite ile Mücadele Programı Obezite ile Mücadele Programı

Türkiye’de de kronik hastalıklar ölüm nedenleri ve hastalık yükü bakımından ilk sıradadır. Yapılan araştırmalar dünyada olduğu gibi ülkemizde de fazla kilolu olma ve obezite sıklığının giderek arttığını ve obezitenin özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi etkisi altına aldığını göstermektedir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün 2016 verilerine göre dünyada 650 milyon obeziteli birey bulunmakta olup Türkiye ise 18 yaş üstü yetişkin nüfusta, obezitenin görülme sıklığı %32 ile Avrupa’daki en yüksek ülkedir. Bununla paralel olarak ülkemizde diyabet görülme sıklığı son 10 yılda iki kat artış göstererek %13,7 seviyesine ulaşmıştır. IDF 8. Diyabet Atlası verilerine göre, bugün Türkiye’de 7,5 milyon olan diyabetli sayısının 2045 yılında 11,2 milyon kişiye ulaşması beklenmektedir. Obezite, bir çok kronik hastalığın eşlik ettiği bir sağlık problemi olup, yapılan toplumsal araştırmalara göre obeziteli hastaların %44’ünde eşlik eden tip2 diyabet hastalığı bulunmaktadır.

Mevcut gidişat bu durumda iken, obezite ile mücadelede ancak bu konu ile alakalı tüm paydaşların ortak, eş güdümlü ve kararlı çalışmaları sonucunda başarıya ulaşmak mümkün olacaktır. Bu mücadelede ulusal sağlık politikaları kapsamında sivil toplum kuruluşlarına da düşen sorumluluğun bilinciyle Sağlıklı Hayatı Teşvik ve Sağlık Politikaları Derneği’nin verdiği destek ile Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Endokrinoloji Kliniği içerisine Obezite Mükemmeliyet Merkezi açılmıştır.

Türkiye’de obezite ile mücadelenin en etkili yollarından biri aile hekimliği sistemidir. 80 milyon vatandaşın her biri, bir aile hekimine kayıtlıdır. Önleyici hekimlik kapsamında obezite prevelansını düşürmek aile hekimlerinin sorumluluk alanları içinde yer almaktadır. Bu nedenle bu proje kapsamında aile hekimlerinin obezite ile mücadelenin önemi ve eşlik eden hastalıkların önlenmesindeki yeri konusunda bilincinin artırılması, topluma olan direkt ve etkin dokunuşları açısından önem teşkil etmektedir.

2018 yılı başında başlayan proje, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı ile stratejik olarak paralel hazırlanmıştır ve halen yürütülmektedir.

Teknolojiyi Kontrolsüz Kullanan Çocuklar Obez Oluyor

Previous article

Motivasyonu Artır ve Zayıflamaya Başla

Next article

You may also like

More in Obezite